Här hittar du filmade läraktiviteter och webbutbildningar som GR har producerat eller sådana som vi gärna tipsar om. GR kan även producera webbutbildning och film på uppdrag.

Integration

Filmad föreläsning om Afghanistan

Filmad föreläsning om hederskultur

Socialt arbete

Spelproblem i fokus: Vad säger lagen, forskningen och praktiken? En heldagsutbildning om missbruk av spel om pengar.

Webbutbildning i Lex Sarah (producerad av Nestor FoU-center):

Kontakt

Nicholas Singleton
031-335 50 81

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund