Förbättringsverkstad – från idé till praktik

Behöver du fler verktyg för att kunna jobba med förändringar? I så fall kanske FoU i Väst/GR:s Förbättringsverkstad är något för dig!

Nästa Förbättringsverkstad

Om du är intresserad av att delta i en Förbättringsverkstad är du välkommen att höra av dig till Anna Melke!

Teori & praktik

Förändring, förbättring, lärande – att arbeta med verksamhetsutveckling handlar om att hantera många processer. Det involverar alla steg, från initiering av en idé till uppföljning av om det faktiskt fungerade som tänkt.

Därför har FoU i Väst/GR satt ihop en utbildning som innehåller såväl teori som praktik och som utgår från varje deltagares eget arbete.

förbättringsverkstad

Mål och inriktning

När du har genomgått den här utbildningen har du fått en ökad förståelse för förbättringsarbetets utmaningar och villkor. Din förmåga att initiera, planera, genomföra och analysera förbättringar har stärkts genom konkreta verktyg, workshops, erfarenhetsutbyte och praktiskt förbättringsarbete.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för och/eller driver förbättringsarbete i en människovårdande organisation, t.ex. chefer, verksamhetsutvecklare, förändringsledare, utbildningsledare, projektledare, processledare eller samordnare/koordinator.

Kom gärna flera från samma enhet eller verksamhet så blir det lättare att jobba vidare på hemmaplan!

Du behöver ha ett konkret förbättringsarbete som bearbetas under kursen. Det kan till exempel handla om införandet av nya metoder, rutiner eller modeller. Det kan också handla om att organisationen identifierat ett förbättringsområde där ni söker nya arbetssätt, men ännu inte bestämt vilka.

förbättringsverkstad introduktionsövning

Föreläsningar och verkstad...

Kärt barn har många namn: verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete, utvecklingsarbete, förändringsarbete, projekt, innovation... I den här utbildningen väljer vi att kalla det förbättringsarbete för att sätta fokus på att det handlar om just det – att åstadkomma en förbättring för dem verksamheten är till för.

Förbättringsverkstaden i sin helhet omfattar fem heldagar och två halvdagar med följande innehåll:

 1. Introduktion till Förbättringsverkstaden
 2. Att identifiera problemet
  Övningar och handledning
 3. Att arbeta med förändringsprocesser
  Övningar och handledning
 4. Att följa upp resultatet kvalitativt
  Övningar och handledning
 5. Att följa upp resultatet kvantitativt
  Övningar och handledning
 6. Handledning (halvdag)
 7. Avslutning (halvdag)

...eller bara föreläsningar

Det går också bra att endast delta i föreläsningarna. Du väljer själv om du vill gå på en enstaka föreläsning eller samtliga.

Förbättringsföreläsningarna har följande teman:

 • Att identifiera problemet
 • Att få genomslag för en ny idé
 • Att följa upp resultatet kvalitativt
 • Att följa upp resultatet kvantitativt
förbättringsverkstad citat

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund