Hur förblir avfallshanteringen effektiv och hållbar i en tillväxtregion? Nu är arbetet med den regionala avfallsplanen för perioden 2021 - 2030 i gång. Den kommande planen handlar inte enbart om att hantera det uppkomna avfallet. Det ska även finnas mål och åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall.

Regional avfallsplan – för hela kommunen

Alla kommuner i GR tar fram en ny gemensam regional avfallsplan, A2030, som tar vid efter den nuvarande planen (A2020). Målen och åtgärderna i avfallsplanen är utgångspunkten till hur kommunerna inom GR arbetar med avfallsfrågor.

Då planen gäller i hela kommunen är det viktigt att alla berörda verksamheter är delaktiga i framtagandet. Då blir det enklare att sätta relevanta och uppnåeliga mål som är anpassade efter de olika verksamheterna.

Enligt reviderade föreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från Naturvårdsverket ska avfallsplanen innehålla mål och åtgärder inom fler områden än tidigare. De nya områdena är förebyggande av avfall, avfall i fysisk planering och nedskräpning. Begreppet hushållsavfall har ersatts av begreppet avfall som kommunen ansvarar för, vilket tydliggör att kommunen ansvarar för både hushållsavfall och avfall som uppkommer i kommunens egna verksamheter.

Den nya avfallsplanen ska också ta hänsyn till globala, nationella och regionala överenskommelser som FN:s globala mål för hållbar utvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Sveriges miljömållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Naturvårdsverkets föreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avfallsmängderna ska minska

Det räcker inte att hantera det uppkomna avfallet på ett effektivt och hållbart sätt, även uppkomsten av avfall ska förebyggas. Det långsiktiga målet är att de totala avfallsmängderna ska minska.

I och med de nya föreskrifterna flyttas fokus från avfallshantering till hela avfallskedjan. Att förebygga uppkomsten av avfall innebär mål och åtgärder inom exempelvis hållbar konsumtion och återbruk.

Fokusområden under framtagandet

Sju fokusområden för framtagandet av den nya avfallsplanen har beslutats. För varje fokusområde tillsätts en arbetsgrupp.

  • Avfallshanteringen i samhällsplaneringen
  • Nedskräpning
  • Individ- och kundfokus
  • Förebyggande
  • Återanvändning
  • Återvinning
  • Logistik och transport

Inom alla fokusområden ska arbetsgrupperna ta hänsyn till miljö- och klimatpåverkan, hållbarhet och digitalisering.

Påverka innehållet i A2030!

Skola, äldreomsorg, upphandling, lokalförvaltning, park och natur, kultur och fritid med många flera. Hela kommunen kommer att påverkas av målen och åtgärderna i avfallsplanen. För att kunna formulera relevanta och uppnåeliga mål är det viktigt med delaktighet från alla berörda verksamheter under framtagandet.

Du kan vara delaktig på olika sätt:

  • Delta i en arbetsgrupp (kontakta Hanna Hellström för mer information)
  • Mejla förslag och synpunkter till projektledningen
  • Tycka till under remissomgången

Om projektet

En avfallsplan är ett styrdokument som innehåller mål och förslag till åtgärder för hur avfall ska tas om hand och förebyggas. GR har samordnat de tretton medlemskommunernas avfallsplaner sedan 2011 i den gemensamma avfallsplanen A2020 Avfallsplan för GöteborgsregionenPDF. Avfallsplanen har antagits, tillsammans med en lokal bilaga i samtliga kommuner och utgör renhållningsordningen tillsammans med kommunens renhållningsföreskrifter.

Den nuvarande planen gäller till 2020, vilket är anledningen till att den nya planen (A2030) tas fram.

GR leder projektet och processen för framtagandet av förslag till ny avfallsplan bedrivs genom arbetsgrupper. I arbetsgrupperna finns GR-kommunerna, berörda verksamhetsområden och sakkunniga representerade.

Läs mer

Logga in i gruppsida för
Avfallsplan 2030

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få senaste nytt om A2030 direkt i din e-post.

Läs tidigare nyhetsbrev

Kontakt

Hanna Hellström
Projektledare
031-335 53 38

Elin Svensson
Bitr. projektledare
031 - 335 51 46

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund