Nätverket för översiktlig planering

Illustration av bostäder

Nätverket företräder sina respektive kommuner i frågor inom översiktlig planering, utifrån ett regionalt perspektiv.

Mandat och organisation

 • Nätverkens medlemmar ska ha mandat att företräda sin kommun inom ansvarsområdet.
 • Nätverkens medlemmar ansvarar för att återkoppla arbetet och föra kontinuerlig dialog i den egna kommunen.
 • Medlemskapet är personbundet.
 • Nätverken utser ett arbetsutskott för verksamhetsåret.

Syfte och uppdrag

 • Utbyta idéer, erfarenheter och kunskaper som gagnar det regionala samarbetet såväl som den egna kommunens verksamhet.
 • Aktivt bedriva omvärldsbevakning och utvecklingsarbete inom ansvarsområdet.
 • Bistå med synpunkter till GR:s arbete med nationella remisser och undersökningar.
 • Inför varje nytt verksamhetsår, utifrån de regionala målen, göra en framtidsspaning och formulera fokusområden att arbeta med under året.
 • Initiera regiongemensamma satsningar.

Mötestider 2019

 • 11 april
 • 13 juni
 • 3 oktober
 • 12 december
 • 7 november
 • 29 augusti
 • 9 maj

Deltagare


Ale

Maria Sexton

Alingsås

Helen Ashman

Göteborg

Sara Brunnqvist

Göteborg

Lukas Jonsson

Härryda

Nina Hannula

Kungsbacka

Anders Lund

Kungälv

Linda Andreasson

Lerum

Linda Billberg

Lilla Edet

Clara Svensdotter

Mölndal

Elisabet Börlin

Partille

Johanna Kirudd

Stenungsund

Helena Franzén

Tjörn

Karin Löfgren

Öckerö

Vakant

Business Region Göteborg

Jessica Waller

Kontaktperson på GR: Sebastian Andersson

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund