Illustration kustzon

Hur ska kustzonen både kunna bevaras och utvecklas? Det är frågan för projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla, där åtta kustkommuner ska arbeta fram gemensamma överenskommelser.

Kustzonen har en stor attraktionskraft och är identitetsskapande för hela Göteborgsregionen. Många intressen ska samsas och eftersom havet inte följer några gränser är samverkan extra viktig. Målet med projektet är att ta fram regionala överenskommelser, som kan ligga till grund för kommunernas översiktliga planering. På lång sikt handlar det om att använda marina resurser på ett hållbart sätt samt stärka kopplingen mellan samhällsplanering, miljöskydd och näringslivsutveckling

Genom projektet skapas också en plattform för fördjupat kunskapsutbyte, så att kustzonen kan planeras mer effektivt i framtiden.

Fyra arbetsgrupper med olika teman

I projektet finns fyra arbetsgrupper som består av deltagare som har kompetens inom plan-, miljö- och näringslivsfrågor. Grupperna kartlägger vilka kunskapsunderlag som finns, eventuella brister samt kompletterar där behoven är störst.

Totalt ingår cirka 50 personer från kustkommunerna, GR, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 8-fjordar, Turistrådet Västsverige, Västkuststiftelsen, Bohusläns skärgårdsråd, Vattenrådet för Bohuskusten och Göta älvs vattenråd.

Grupperna är indelade efter följande teman:

Struktur
Tillgänglighet till kusten
Principer för byggande
Transportinfrastruktur

Havsanvändning
Vattenbruk och yrkesfiske
Energiproduktion till havs
Muddertippningsplatser

Upplevelser
Båtliv
Besöksnäring

Miljö
Miljötillståndet i havet

Om projektet

Projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla pågår under tre år (2016-2019). Det drivs av GR som också finansierar projektet, tillsammans med Västra Götalandsregionen, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Business Region Göteborg samt de åtta kustkommunerna Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungssund, Kungälv, Öckerö, Göteborg och Kungsbacka.

Havsplan för Västerhavet

En viktig del av projektet är att delta i planeringsprocessen för Västerhavsplanen som är en del av den nationella havsplaneringen. I det arbetet kan kommunerna bidra med en samlad bild av det havsområde där statlig och kommunal planering överlappar.
Arbetet med Västerhavsplanen samordnas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och huvudansvaret ligger hos Havs- och vattenmyndigheten.

  1. Arbetet med havsplanen för Västerhavetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Bakgrund

GR startade 2014 ett långsiktigt arbete med att konkretisera hur kustzonen ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt. Detta skedde i dialog med kustkommunerna. En förstudie beskrev hur samarbetet skulle kunna fördjupas och den ligger till grund för det nuvarande projektet. Förstudien samt remissutlåtande hittar du här:

  1. Förstudien om mellankommunal kustplaneringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  2. Remissutlåtande – samlad bedömning av synpunkter och förslag på fortsatt arbetePDF


Läs mer

  1. GR:s arbete med Grön- och blåstruktur.
  2. Havs-och vattenmyndigheten om havsplaneringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  3. Länsstyrelsen om havsplaneringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  4. Västra Götalandsregionens Maritima Strategilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Denna sida nås direkt på länken www.grkom.se/kustzonenlänk till annan webbplats

Bildsvit kustzon_ateljéer, klippa, blåmussla, tjörn runt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Kustzonsprojektets nyhetsbrev kommer från och med 2018 ut två gånger per år (juni och december). Vill du ha det direkt till din e-post? Maila Ida Lindbergh.Aktuellt

Läs om projektet i rapporten Västerhavet

Omslag Västerhavet

Kontaktgrupp Hav har en sida om projektet i senaste utgåvan av Västerhavet. Bläddra fram till sidan 17 och läs mer.

Västerhavet 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakt


Ida Lindbergh

Ida Lindbergh
Projektledare
Telefon: 031-335 53 77

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund