Ekosystemtjänster inom Göteborgsregionen - kunskapsspridning

Syftet med projektet ar att öka och sprida kunskap om ekosystemtjänster till en bred målgrupp som jobbar med fysisk planering inom GR och dess medlemskommuner.

Det övergripande målet är att synliggöra ekosystemtjänsternas funktion både utifrån regionalt och kommunalt perspektiv. Projektet kommer underlätta för kommunerna och GR att öka förståelsen av vikten att ekosystemtjänster synliggörs i den fysiska planeringen. Det lägger grunden för att kunna utveckla och stärka ekosystemtjänster i samhällsutvecklingen.

Projektet har fått statliga medel från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i form av så kallat LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningen). 

Logga in i LONA-projekt ekosystemtjänster

Kontaktperson på GR:

Terje Selnes

031-335 53 43Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund