Seminarium om kustlivet

Foto: Andreas Olvestrand

Den 17 oktober 2013 genomförde GR ett heldagsseminarium på temat Kustliv. På seminariet presenterades bland annat arbetet med havsplanering i Västerhavet, kommungemensamma blå översiktsplaner, intressanta kustprojekt och goda exempel på hur den hållbara turismen och miljöarbetet kan utvecklas.

Syftet med seminariet var att få en dialog kring hur arbetet med strukturbilden och kustzonen kan utvecklas inom Göteborgsregionen. Presentationer och resultat från gruppdiskussioner och andra synpunkter finns dokumenterade här och fungerar som underlag för GR:s framtida arbete med kustzonen.

Resultatet från seminariets gruppövningar och andra synpunkter har analyserats, läs mer:

» Slutsatser från seminariet KustlivPDF

Analysen har legat till grund för GR:s fortsatta arbete med kustzonen med start 2014. Beslut fattades i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad på mötet den 22 november 2013PDF.

Dokumentation från seminariet

Seminariematerial

Presentationer

Anteckningar från gruppdiskussioner och reflektioner från deltagarna


» Läs mer om GR:s arbete med regional grön- och blåstruktur


Senast uppdaterad: 2014-04-28 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund