Slutseminarium pilotprojekt i våra Gröna kilar

Hur kan vi tillsammans bevara och utveckla regionens gröna kilar – de stora naturområdena som sträcker sig ända in i stadskärnan. Det var temat för det slutseminarium för två pilotprojekt i våra gröna kilar, Delsjön-Härskogenkilen och Slottskogen-Sandsjöbackakilen, som ägde rum 9 juni 2016. Här nedan hittar du dokumentation från seminariet, där intressanta resultat presenteras av kilarnas värden för upplevelser och biologisk mångfald och deras ekosystemtjänster. Även satsningar för att öka tillgängligheten för friluftslivet, såsom Tremilaparken, och om skyltningens betydelse presenteras, samt vad grön infrastruktur är och hur man bygger en ekodukt.

Kontakt på GR: Christine Flood

Senast uppdaterad: 2016-12-20 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund