Hållbarhetsverktyget

© OpenStreetMaps bidragsgivare

Vid planering av nya bostäder behöver planerare ta hänsyn till de boendes resmöjligheter. Hur stor klimatpåverkan kommer de boendes resor till jobbet, skolan och fritidsaktiviteter att innebära? GR:s verktyg ska göra det enklare att planera klimatsmart.

GR har tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet tagit fram ett GIS-baserat klimatverktyg som kan användas vid planering av nya bostäder. Verktyget räknar ut den klimatpåverkan som de boendes resor kommer att innebära, sett till energiförbrukning och koldioxidutsläpp.

Syftet med verktyget är att förbättra GR-kommunernas möjlighet att, med hjälp av bättre underlag, följa regionala överenskommelser och politiska klimatmål. Den långsiktiga målsättningen är att regionen ska uppnå en hållbar och, ur energisynpunkt, resilient fysisk struktur.

Klimatverktyget utvecklades inom ramen för projektet Integrering av energiaspekter i Göteborgsregionens strukturbild som finansierades av Energimyndigheten.

Verktyget är en första version som nu testas under en period för att sedan utvärderas.

För inloggningsuppgifter och frågor, kontakta Anna Gustafsson.

Kontakt

Anna Gustafsson

031-335 53 34

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund