GR som regionplaneorgan

Regeringen har utsett GR till regionplaneorgan enligt plan- och bygglagen (PBL). Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad har i uppdrag att leda detta arbete och bereda frågor som kräver beslut i förbundsstyrelsen.

Huvuduppgifterna är kortfattat att:

  • biträda kommuner och statliga myndigheter med regionala synpunkter,
  • följa regionala frågor inom ansvarsområdet,
  • låta utreda förhållanden som har regional räckvidd,
  • fortlöpande följa statlig och kommunal planering,
  • samråda vid upprättande och förändring av översiktsplaner och detaljplaner (när dessa får regionala konsekvenser),
  • förse kommunerna med underlag ifråga om mellankommunala frågor,
  • underlätta information om regionala förhållanden mellan och inom kommunerna

Senast uppdaterad: 2017-08-07 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund