Bild på hus i området Björkås, Kungälvs kommun

Socialt investeringsperspektiv

Ett socialt investeringsperspektiv handlar om att tänka nytt kring vad vi tillsammans behöver satsa på för att bli mer socialt hållbara och minska utanförskapet.

 

Vad innebär metoden?

Sättet att arbeta innebär att två parter, Kungälvs kommun och bostadsbolaget Förbo, gemensamt bidrar till att verka för att ett socialt utsatt bostadsområde blir mer hållbart ur alla tre hållbarhetsperspektiven.

Varför ska det användas?

De social frågorna/perspektiven kommer tidigt in i arbetet med att utveckla ett bostadsområde.

Hur ska det användas?

Arbetet ska ses som en idé hur man kan arbeta med ett socialt utsatt område och ge inspiration till andra. Att vi kan lära av varandra och att alla inte behöver uppfinna hjulet igen.

Senast uppdaterad:  

Material

Kungälv kommuns modell för att skapa ett hållbart boende - socialt investeringsperspektiv.

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund