Cykel i Göteborgsregionen

För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi i Västra Götaland år 2030 så krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor till cykel är en viktig del i den omställningen.

Förutom att vara ett miljövänligt transportslag så är cykeln ekonomisk fördelaktig och hälsofrämjande. Cyklar kräver lite gatuutrymme i tätorter, på samma yta som en bil i rörelse kräver kan 14 cyklister köra. Att cykla är dessutom effektivt och smidigt, cykeln tar dig hela fem kilometer på bara 15 till 20 minuter, från dörr till dörr, enkelt och billigt.

Det finns stor potential till en ökad arbetspendling för cykel, men då krävs satsningar på cykeltrafiken i kombination med en medveten samhällsplanering.


Läs mer


Kontaktperson på GR: William Schotte

Senast uppdaterad: 2019-10-01 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund