Tysta områden i Göteborgsregionen

I Göteborgsregionen finns det flera stora tysta områden. Samtidigt så är stora delar av attraktiva friluftsområden påverkade av olika bullerkällor. I ett tyst område hörs de naturliga ljuden, såsom prasslande löv och fågelsång. En omgivning fri från buller behövs för vår återhämtning, och forskning visar tydliga kopplingar mellan stresslindring och vistelse i naturmiljöer.

En kartläggning av bullerpåverkan i natur och grönområden inom Göteborgsregionens 13 kommuner har genomförts av GR i samverkan med Länsstyrelsen. Kunskapen om var de tysta områdena finns är ett viktigt underlag för samhällsplaneringen i stort och i det regionala miljömålsarbetet. Tysta områden innebär områden som idag inte är påverkade av samhällets ljud, istället är det de naturliga ljuden som dominerar.

De bullerkällor som påverkar störst presumtiva tysta arealer i Göteborgsregionen är flyg, väg och järnväg. Industrier och hamnar ligger ofta i närområdet till relativt befolkningstäta områden, vilket innebär att de inte påverkar friluftsområden i särskilt stor utsträckning. Vindkraft, bergtäkter, skjutbanor och motorsportbanor är däremot vanligtvis placerade på platser långt från tätorter och stör därför lokalt på de platser där de är etablerade.

Större tysta områden som identifierats i Göteborgsregionen:

 A. Söder om Alingsås

 B. Vättlefjäll, Alefjäll mot Risveden

 C. Nordvästra Alingsås

 D. Södra delen av Sandsjöbacka

 E. Sydöst om Lygnern

 F. Stenungsund östra med Grandalen mot Älvängen - Lödöse

 G. Området kring Tjolöholm

 H. Väster om Kärna

 I. Området kring Öresjö

Vid kartläggningen fanns inte kännedom om att den tunga trafiken skulle läggas ner på Säve flygplats vid årsskiftet 2014-2015. Detta påverkar kartbilden över flygbullerpåverkan och tysta områden, vilket man behöver ha i åtanke när man läser rapporten.

 

Kontaktperson på GR: Pia Arnesson

Senast uppdaterad: 2017-08-07 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund