Ledamöter i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Namn

Kommun

Henrik Munck (D), ordf.

Göteborg

Mikael Berglund (M), vice ordf.

Ale

Thorsten Larsson (M)

Alingsås

Jöran Fagerlund (V)

Göteborg

Hampus Magnusson (M)

Göteborg

Mikael Johannison (M)

Härryda

Fredrik Hansson (C)

Kungsbacka

Maria Kjellberg (MP)

Kungälv

Olle Adolfsson (S)

Lerum

Carlos Rebelo Da Silva (S)

Lilla Edet

Joel Olsson (SD)

Mölndal

Isabelle Asadian (S)

Partille

Olof Lundberg (S)

Stenungsund

Benny Andersson (S)

Tjörn

Göran Ohlsson (L)

Öckerö

 

Kommande möte

Föregående möte

Presidium

Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Henrik Munck (-)
Ordförande, Göteborg

Carola Granell (S) Stenungsund, Utbildningsgruppens vice ordförande

Mikael Berglund (M)
Vice ordförande , Ale

Kontaktperson på GR

Peter Holmström

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund