Du är här:

Ny omgång av traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare

Hösten 2018 startar femte omgången av traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare, ett samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund och Centrum för Management i Byggsektorn. Läs mer här.

Framtidens Ledare

Framtidens Ledare verkar för ett utvecklande, attraktivt och hållbart ledarskap i Göteborgsregionen. Med Utvecklande ledarskap (UL) som grund erbjuder vi utbildningsinsatser av hög kvalitet för chefer och ledare. Detta genom utvecklingsprogram och skräddarsydda projekt och insatser på såväl enhetsnivå som i hela kommuner.

Utveckling av grupper och ledningsgrupper

Chefshandledning och chefsstöd

Ny som chef – Utvecklande ledarskap

Jag vill bli chef!?

Jag vill bli skolledare!?

Traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare

Kontakta oss

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund