InVux

Projektet InVux arbetar för att unga som är i riskzon för utanförskap ska stärka sin ställning på arbetsmarknaden och i samhället.

I projektet InVux kommer sex kommuner i Göteborgsregionen att arbeta med personer i åldrarna 15-24 som riskerar att inte etablera sig på arbetsmarknaden. Fokus ligger på att utveckla förbättrade tvärsektoriella samverkansmodeller med individens behov i centrum.

Lokala delprojekt

Kommunerna arbetar i lokala delprojekt som utgår från en kartläggning av målgruppens förutsättningar och behov. Projektets gemensamma mål är att de unga som deltar i projektet ska stärka sin ställning på arbetsmarknaden och i samhället. Delprojektens arbete kan innefatta bland annat individuella stödinsatser och anpassade utbildningsvägar.

Svårt komma in på arbetsmarknaden för vissa grupper

Ungdomsarbetslösheten är idag generellt låg i Sverige och i Göteborgsregionen. Trots det finns vissa grupper av unga som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och etablera sig i samhället. Det handlar bland annat om personer som saknar gymnasieexamen eller som är nyanlända i Sverige.

Individens behov i centrum

För att alla unga, oavsett bakgrund, ska få bättre möjlighet till utbildning och arbete behöver samhällsorganisationen bli mer tillgänglig, flexibel och sätta individens behov i centrum. För att uppnå det krävs att samhällets olika aktörer samverkar, och att deras repertoar av insatser och stöd dels utvecklas och dels nyttjas på ett mer systematiskt och sammanhållet sätt.

Kommuner som deltar i projektet

  • Ale
  • Härryda
  • Lerum
  • Mölndal
  • Partille
  • Stenungsund

 

Europeiska socialfonden

InVux pågår mellan 2019 och 2022. Projektet ägs och drivs av Göteborgsregionen och delfinansieras av ESF.

Gruppsida för samarbete inom projektet

Till höger finns en inloggningsruta för dig som har ett konto i projektets samarbetsgrupp.


Kontaktperson på GR: John Nelander

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund