Behörighet, ansökan och urval

Elever är behöriga att antas till det fjärde året om de har tagit examen från teknikprogrammet eller annan likvärdig utbildning. Vissa karaktärsämneskurser är ett förkunskapskrav.

Det är möjligt att göra ett studieuppehåll innan det fjärde året påbörjas, dock måste studierna till det fjärde året påbörjas senast det kalenderår eleven fyller 22 år.

Behörighet

För behörighet till de nationella profilerna krävs godkända betyg på nedanstående kurser eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll:

 • Design och produktutveckling: Design 1 samt Konstruktion 1
 • Informationsteknik, utgång Nätverksteknik: Programmering 1 samt Dator- och nätverksteknik
 • Informationsteknik, utgång Mjukvarudesign: Programmering 1 samt Webbutveckling 1
 • Produktionsteknik: Mekatronik 1 samt Produktionskunskap 1
 • Samhällsbyggande: Arkitektur - hus samt Byggnadsverk

Ansökan och antagning

Tillsammans med ansökan ska även examensbeviset bifogas. Elever som ännu inte avslutat sin gymnasieutbildning ska bifoga kopia på sin individuella studieplan (inklusive betyg).
Om eleven söker flera skolor och profiler är det viktigt att valen rangordnas. Om ansökan gäller skolor utanför hemkommunens antagningsområde skickar elevens hemkommuns antagningskansli ansökan vidare.

Elev som är skriven i annan kommun än Göteborgsregionen söker via antagningskansliet i sin hemkommun.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Tidsplan 2021

 • 15 mars: Ansökan öppnar
 • 6 maj: Sista ansökningsdag
 • 15 juni: Sista dag för sökande att skicka in kopia på examensbeviset till Gymnasieantagningen
 • 30 juni: Besked om antagning. Gymnasieantagningen skickar per post ut antagningsbesked.
 • 30 juli: Sista dag att svara på antagningsbesked.
 • Augusti: Reservantagning pågår samt skolstart.
 • 13 augusti: Antagningen stängs. Gymnasieskolorna övertar tillsättande av eventuellt tillkommande behöriga sökande 

Urval

Om det finns fler sökande än antal platser på utbildningen är det betygspoängen från elevens gymnasieexamen samt nedanstående urvalskriterier som eleven och övriga behöriga sökande konkurrerar med. Företräde ges sökande till profil med godkända betyg i kurs:

 • Design och produktutveckling: Bild och form 1a1 samt Cad 1
 • Informationsteknik utgång Nätverksteknik: Webbutveckling 1
 • Informationsteknik utgång Mjukvarudesign: Dator- och nätverksteknik
 • Produktionsteknik: Produktionsutrustning 1
 • Samhällsbyggande: Hållbart samhällsbyggande


Kontakt: Gymnasieantagningen


Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund