Du är här:


Utställning och Pedagogiskt Café

Under de senaste åren har läromedelsleverantörer hittat flera nya vägar att nå ut med information om och blädderexemplar av sina läromedel. I anslutning till detta har antalet fysiska besök i GR Utbildnings läromedelsutställning och vid Pedagogiska caféer stadigt minskat.

Med anledning av det låga besöksantalet har GR Läromedel därför beslutat att upphöra med dessa verksamheter i nuvarande form. GR Läromedel väljer istället att lägga ett större fokus vid den årliga läromedelsmässan, och som i år firar 10 år på Eriksberg.

Vid frågor kontakta Johan Borvén, johan.borven@grkom.se

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund