Du är här:

Stärkt samverkan, fokus på relationer och andra förebyggande insatser i projektet Plug Innan

Projektet Plug Innan hjälper skolor i det förebyggande arbetet med elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet. Insatserna riktas till elever i årskurs 5-9 och redan nu är arbetet igång i ett femtontal kommuner och skolor runtom i Västra Götaland. Läs mer

Motverka studieavbrott

 

Fullföljda gymnasiestudier är en av de viktigaste faktorerna för att komma in i arbets- och samhällslivet. Sedan 2011 har GR byggt kunskap och praktisk erfarenhet kring att minska studieavbrott, både i Göteborgsregionen och i resten av landet. Idag har vi en nationellt ledande kunskap på området och stöttar skolor och organisationer genom olika projekt och insatser.

Motverka studieavbrott på gymnasiet

Plug In och PlugInnovation

Fullfölja studier GR

Plug Innan - tidiga insatser

Ungas kraft

Yrk In

Samarbeten och samverkanspartners

Skolutveckling

Kontakta oss

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund