Du är här:

GR och Skolverket i framgångsrikt uppdrag mot studieavbrott

Skolverket har i ett särskilt uppdrag erbjudit gymnasieskolor stöd i arbetet med att förebygga avhopp. GR har varit en av Skolverkets samverkanspartners i arbetet, som enligt en utvärdering nu har gett resultat. Klicka här för att läsa mer.

Motverka studieavbrott


Elever som går klart gymnasiet har bättre förutsättningar att komma in i arbetslivet och att klara sig i samhället. Göteborgsregionen har arbetat med frågan om fullföljda studier sedan 2011. Idag har vi en nationellt ledande kunskap och vi stöttar skolor och organisationer runtom i regionen i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet mot studieavbrott.

Motverka studieavbrott på gymnasiet

Plug In och PlugInnovation

Fullfölja studier GR

Plug Innan - tidiga insatser

Ungas kraft

Yrk In

Samarbeten och samverkanspartners

Skolutveckling

Kontakta oss

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund