Du är här:


InVäst – Integration Västsverige

InVäst – Integration Västsverige är ett ESF-projekt i Västsverige som syftar till att utveckla kvaliteten inom sfi-verksamheter samt stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända.

Tanken är att ökade kunskaper, en starkare arbetsorganisation och ett kollegialt lärande ska kunna bidra till att förbättra förutsättningarna för nyanlända att bli framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet. InVäst ägs av Göteborgsregionen (GR) och drivs i samarbete med delregionerna Skaraborg och Halland. Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden och pågår mellan 2016 och 2019. Fokus är på följande områden:

Kvalitetsutveckling av sfi
Den största delen i projektet handlar om att genom kompetensutveckling och processledning stärka kvaliteten inom Västsveriges sfi-verksamheter samt bygga en digital kunskapsresurs som möjliggör kompetensstärkning för medarbetare inom sfi. Läs mer om arbetet här.

Kunskapsbedömning inför placering i gymnasieskola
Ett stödmaterial för bedömning av formellt och informellt förvärvade kunskaper inför placering i gymnasieskola tas fram inom projektet. Syftet är att förbättra bedömningen av nyanlända ungdomars kunskaper och därmed öka chanserna till bättre utbildningsplacering i gymnasieskolan. Läs mer om arbetet här.

Möten för bättre mottagande av nyanlända
Med målet att personal i organisationer som möter nyanlända ska få en ökad kunskap i att möta nyanlända, samt ges en bättre förståelse för mottagarorganisationen som helhet, arrangeras ett antal mötesplatser inom ramen för projektet. Syftet är att medarbetare inom alla mottagarorganisationer som möter nyanlända ska kunna träffas och få kompetensutveckling med interkulturell kompetens som utgångspunkt. Läs mer om mötesplatserna här.

Nyheter om projektet

Kontaktperson på GR: Sofia Reimer

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund