Nyanländas lärande

Fredrik Åkerlind
031-335 51 35

Verksamhetschef

Sofia Larsson
031-335 51 04

Verksamhetschef

Amir Fikic
031-335 50 28

Projekt- och processledare inom skolutveckling med särskilt fokus på projektet InVäst

Jenny Hostetter
031-335 50 38

Projektledare med fokus på skolutveckling för nyanländas lärande, vuxenutbildning och utanförskapsfrågor

Sofia  Reimer
0766 - 35 39 81

Projektledare för InVäst
och Plug In 2.0 GR

Anna Pettersson
0709-94 58 39

Kommunikation och projektledning

John Nelander
0708-31 13 27

Projektledare med fokus på FSGR,
Yrk In samt utveckling av IT-stödsystem för IKE och KAA.


Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund