Stödmaterial för att utveckla ett normkritiskt förhållningssätt i studie- och yrkesvägledning

Den digitala resursplattformen Syvonline har under 2017–2018 genomgått en rad förändringar. En av dessa är att sidan numera har ett specifikt tema kopplat till normkritik i studie- och yrkesvägledningen.

Normkritik är ett verktyg för att uppfylla styrdokumentens krav på studie- och yrkesvägledning, till exempel att elevers val inte ska begränsas av kön eller kulturella och sociala faktorer. Med ett normkritiskt förhållningssätt i vägledningen kan perspektiven vidgas för både elever och personal i skolan.

Metoder och stödmaterial 
Under 2017-2018 har det skett en insamling av relevanta metoder och material kopplat till temat. Genom Syvonline samlas allt material på ett och samma ställe, vilket gör det mer lättillgängligt för användarna.

Göteborgsregionen (GR) har också tagits fram ett stödmaterial som är tänkt att ge en överblick av området normkritik. Materialet ska dessutom fungera som ett stöd för målgruppen i arbetet med att främja jämställdhet och motverka att könstillhörighet influerar val av studier och yrke.

Materialet ska kunna användas som grund för kartläggning och analys av verksamheten både för skolledare, studie- och yrkesvägledare och övrig personal på skolan. Ta del av stödmaterial härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag från Tillväxtverket
Framtagandet av stödmaterialet och insamlingen av befintliga metoder och material har skett inom ramen för det uppdrag Västra Götalandsregionen (VGR) fått av Tillväxtverket, som handlar om att ta fram en handlingsplan för jämställd regional tillväxt för perioden 2016-2018. Göteborgsregionen (GR) fick i sin tur uppdraget av VGR att komplettera den befintliga plattformen www.syvonline.se med material kring normkritik och vägledning i syftet att bryta trender i utbildningsval genom normkritik. Ta del av handlingsplanen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontaktperson på GR: Emma Theiland Nilsson

Senast uppdaterad: 2018-09-12 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund