GR Utbildnings arbete inom PlugInnovation lyfts fram av Gymnasieutredningen

GR Utbildnings arbete inom PlugInnovation lyfts fram av Gymnasieutredningen 31 oktober 2016 presenterades Gymnasieutredningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, "En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning”.

I avsnittet som handlar om att förebygga studieavbrott lyfts i stort sett uteslutande PlugInnovations slutsatser fram. PlugInnovation är ett kunskapsnav som från grunden har utformats av medarbetare på GR Utbildning, och där nationellt unik kunskap om studieavbrottsfrågan har samlats och genererats. PlugInnovations slutsatser handlar om vikten av insatser på individ- och organisationsnivå som genomsyras av framgångsfaktorerna koll och uppföljning, flexibilitet, samverkan och gott bemötande; samtliga med utgångspunkt i individens behov och ett holistiskt förhållningssätt.

Utredningen konstaterar att det finns gott om kunskap  som handlar om varför elever hoppar av skolan och vilka ungdomarna är, men när det handlar om att systematiskt samla kunskap om vad som faktiskt fungerar, där har PlugInnovation en ledande roll i Sverige. Att PlugInnovations slutsatser lyfts i gymnasieutredningen ska ses som ett erkännande av PlugInnovations unika roll samt som ett exempel på god strategisk påverkan.

PlugInnovations medarbetare fungerar som ett kunskapsbyggande centrum inom projektet Plug In, som leds av SKL i samverkan med åtta regioner. PlugInnovations arbete samlas på en digital plattform med fokus på att motverka studieavbrott, vars innehåll och koncept har byggts av GR Utbildning. PlugInnovation arbetar inom Plug In med processledning och stöd för lokalt utvecklingsarbete utifrån en vetenskaplig grund, systematiskt kunskapsbygge genom kvalitativa fallstudier, framtagande av metod- och stödmaterial som tillgängliggör kunskap, och säkerställande av att de lokala projekten kan utvärdera sina resultat.

  • Kontaktperson på GR : Lisa Sipari

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund