Nu startar Plug In 2.0

Att Plug In, Sveriges största projekt för att motverka att ungdomar avbryter sina gymnasiestudier var en succé råder inget tvivel om. Följande film visar ett axplock av allt det framgångsrika arbete som genomförts i Göteborgsregionen, GR under de senaste tre åren i projektet.

Efter ett par månaders analys och förberedelsefas är nu det nya projektet Plug In 2.0 klart att dra igång med aktiviteter riktade till ungdomar i åldern 15-24, och som riskerar att avbryta sina gymnasiestudier eller som redan gjort det. Precis som det förra projektet Plug In, är det nya finansierat av Europeiska socialfonden, ESF, tillsammans med de medverkande aktörerna. GR kommer även i detta projekt ha en aktiv roll, och under hösten kommer tre delprojekt att starta upp. 

Plug In 2.0 är ett treårigt projekt där Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är projektägare, och där sex regioner runt om i Sverige deltar i projektet med egna delprojekt. Dessa regioner är utöver GR, Kommunförbundet i Skåne, Region Kalmar, Region Östergötland, Region Jämtland och Härjedalen samt Region Västerbotten.

I det initiala arbetet kommer GR att ha fokus på aktiviteter för att få ungdomar att stanna kvar i och klara av sin skolgång. De tre projekt som startat eller står i läge att göra det kommer alla att under ett års tid fokusera på Coachning för unga. Utifrån de framgångsfaktorer som identifierats under det första Plug In-projektet har tre kommuner, Göteborg, Kungsbacka och Partille skapat projekt som kommer att fokusera på just ett coachande perspektiv för att stödja ungdomar.

GR räknar vidare med att starta upp ett större antal projekt under 2016.

Kontaktperson på GR: Johan Borvén

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund