Nyanlända elever mötte arbetslivet på Framtidsdagen

Vad ska man tänka på under en anställningsintervju? Inom vilka branscher finns det jobb? Och vad är egentligen facket? Det var några av frågorna som besvarades under Framtidsdagen, en mötesplats för elever och näringslivsrepresentanter som hölls i veckan på Center för språkintroduktion på Lindholmen i Göteborg.

Mötesplatsen anordnades inom ramen för projektet FSGR som medfinansieras av Europeiska Socialfonden och vars övergripande syfte är att motverka studieavbrott. Eleverna som deltog på mötesplatsen går på språkintroduktionsprogrammet och är alla nyanlända i Sverige.

På grund av en rad olika faktorer finns det i gruppen nyanlända många som riskerar studieavbrott och många som står långt ifrån arbetsmarknaden. Framtidsdagen är ett sätt att motverka strukturella hinder, genom att bjuda in arbetsgivare och branschorganisationer och skapa förutsättningar för att den motivation och kompetens som finns bland unga nyanlända bättre ska tas tillvara.

John Vergel Pederiane, en av eleverna som deltog under dagen, jobbar i nuläget med housekeeping på ett hotell på helgerna, men har andra drömmar för framtiden.

 • - Jag skulle vilja byta jobb för att ibland är det tungt. Jag kanske kan bli servitör istället. Men mitt drömjobb är civilingenjör. De säger att det är svårt, men jag vill. Om man vill någonting kan man göra det, men man får lära sig och träna. Den här dagen är bra för att man får tänka på vad man vill jobba med och vad man ska göra för att få ett jobb, säger John.

Under mötesplatsen deltog representanter för projektet Sätt färg på Göteborg, volontärpoolen Team Göteborg, restaurangföretaget SSP, branschorganisationen Visita, McDonald’s samt fackförbundet LO. Lovisa Åhl-Höijer från LO berättar att de medverkar under mötesplatsen för att nå ut till en målgrupp som ofta saknar grundläggande kunskap kring sina egna rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden.

 • - Generellt ser vi från LO:s håll att det är just unga och invandrare som har det tuffast på arbetsmarknaden i Sverige, bland annat eftersom man inte känner till vad man har för rättigheter när det handlar om till exempel anställningsbevis, säger Lovisa Åhl-Höijer

Lovisa Åhl-Höijer och hennes kollega Emelie Öhrn upplever att det finns en risk att nyanlända unga blir utnyttjade på arbetsmarknaden, bland annat eftersom uppehållstillstånden är villkorade till att man har ett arbete.

 • - Vi är här för att ladda eleverna med så mycket kunskap vi kan, så att de kan känna sig lite tryggare när de kommer ut på arbetsmarknaden, säger Emelie Öhrn.

Skolan har förberett eleverna inför dagen genom att visa bilder och prata om de olika aktörerna som medverkar. Nenad Rabar är lärare på skolan och han har stora förväntningar på dagen.

 • - Jag hoppas att det här kan ge våra elever en inblick i de olika organisationerna och nya perspektiv på vad de vill jobba med. Någon kanske till och med får napp på en konkret chans till jobb, säger Nenad.

Nenad upplever att det är viktigt att aktörer från näringslivet kommer till skolan och att det inte alltid är skolan som ska gå på studiebesök ute på företagen.

 • - Jag tror att det är bra att företagen kommer hit och ser hur det ser ut här, träffar våra elever och ser vilket eventuellt stöd de kan behöva när de kommer ut i arbetslivet., säger Nenad. 

Nico Schaak representerar restaurangföretaget SSP, som deltar under dagen både för att visa på möjligheterna som finns inom det egna företaget men även för att inspirera eleverna.

 • - Vi vill ha duktig och motiverad personal till vår bransch. Vår förhoppning är att eleverna ska bli inspirerade och motiverade och gå härifrån och känna att vi, som representerar stora och välkända varumärken, behöver dem, säger Nico Schaak.

Faktaruta om FSGR

 • Syftet med projektet Fullfölja studier GR (FSGR) är att skapa förutsättningar för gymnasieskolor att motverka studieavbrott genom individanpassade insatser.
 • FSGR riktar sig till gymnasieskolor i Göteborgsregionen, med fokus på fristående skolor.
 • Ett av projektets fokusområden är att hjälpa medverkande skolor att starta lokala delprojekt utifrån en analys av skolans nuläge och elevernas behov. Arbetet sker med hjälp av vetenskapligt förankrade och beprövade metoder.
 • Ett annat fokusområde är att skapa mötesplatser där unga där unga i riskzon för studieavbrott kan träffa arbetslivsrepresentanter och få motivation, kontakter och förebilder.
 • FSGR medfinansieras av Europeiska Socialfonden och leds och ägs av GR Utbildning.


Kontaktperson på GR: John Nelander

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund