En läsande klass

Den 5 oktober kommer Martin Widmark och Marie Trapp tillbaka till GR Utbildning med föreläsningen ”En läsande klass”.

Martin Widmark, lärare och författare, berättar om sitt författarskap
och ger tips på hur du i klassrummet kan utveckla elevernas skrivande.

Marie Trapp berättar på ett konkret sätt hur hon arbetar i klassrummet
utefter de läsförståelsestrategier projektet "En läsande klass" utgår ifrån.

I mitten av augusti är du välkommen att anmäla dig till föreläsningen.

Kontaktperson på GR
Lislott Lundahl
PEDAGOGISKT CENTRUM

Senast uppdaterad: 2015-08-28 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund