GR deltar med två seminarier på Skolriksdag 2019

På Skolriksdag träffas skolpolitiker och ledande tjänstepersoner från hela Sverige för att lyfta fram lärande exempel, diskutera viktiga frågor och hämta inspiration och kunskap från varandra. Ett fokusområde är kompetensförsörjning och självklart finns GR på plats för att diskutera och dela med oss av vårt arbete i frågan!

I Göteborgsregionen har kompetensförsörjning länge varit en prioriterad fråga och den 6 maj medverkar GR under eftermiddagen i två seminarier. Här delar vi både med oss hur vi tar oss an förskolans kompetensförsörjning och ger tips och inspiration på hur en framgångsrik prao kan samordnas och genomföras.

Nedan kan du läsa mer om GR:s programpunkter.


Seminarier där GR medverkar

Förskolans kompetensförsörjning – en regional utmaning
Över en halv miljon barn är inskrivna i den svenska förskolan. I Göteborgsregionen testar man nu ett regionalt grepp för att lösa förskolans kompetensförsörjning. Bland annat har ett branschråd skapats som fungerar som en arena för erfarenhetsutbyte och operativ verkstad för att prova nya idéer och angreppssätt. Ta del av arbetet så här långt ur både ett regionalt och kommunalt perspektiv.

Medverkande: Sofia Larsson (verksamhetschef), Göteborgsregionen (GR) och Elisabet Nord (förskoledirektör), Göteborgs Stad.

Läs mer här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En lyckad prao gör alla till vinnare
En lyckad samverkan mellan skola och arbetsliv kan öka elevers motivation och ge bättre förutsättningar för framtida studie- och yrkesval. Något som dessutom både skola och arbetsmarknad tjänar på. Prao, som från och med det här läsåret åter är obligatoriskt, är en del av detta arbete. Ta del av inspiration och tips på hur en framgångsrik prao kan samordnas och genomföras.

Medverkande: Johanna Redelius (teamledare för Skola-arbetsliv), Göteborgsregionen (GR), Anders Samuelsson (kvalitets- och utvecklingschef), Göteborgs stad, Katarina Nilsson (processledare skola-arbetsliv), Sundsvalls kommun, Gisela Annerstedt (biträdande rektor, Matfors skola), Sundsvalls kommun.

Läs mer här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2019-05-06 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund