GR:s seminarier vid Rikskonferensen för samverkan skola–arbetsliv

Den 19–21 april genomförs Rikskonferensen för samverkan mellan skola och arbetsliv i Kungsbacka. GR Utbildning arrangerar ett flertal seminarier samt ett framtidsmingel.

Framtidens jobb finns inom livsmedel och gröna näringar
Restaurangerna är i behov av långt fler mästerkockar än de som utbildas i tv. Lantbrukarna skriker efter kvalificerad arbetskraft med gröna fingrar. Så här ser det ut på många håll inom livsmedel och gröna näringar, vilket innebär stora möjligheter till en karriär inom dessa områden. Men hur ska vi få ungdomarna att vilja satsa på denna framtidsbransch?
 
Hur kan arbetsplatser göras tillgängliga och välkomnande för alla?
Ingen elev ska i sina studie- och yrkesval behöva begränsas av sitt kön, sin bakgrund eller funktionsförmågor. För att nå en mer jämställd och inkluderande arbetsmarknad där alla individer ges lika möjligheter krävs ett systematiskt arbete såväl i skolan som i arbetslivet. Hur kan vi tillsammans jobba för att utmana rådande kulturer och bidra till utbildningar och arbetsplatser där alla känner sig välkomna?
 
Entreprenörskap i skolan – så blir praon mer än bara ett event
På Hovåsskolan har praon och det entreprenöriella lärandet blivit en naturlig del av undervisningen, vilket har lett till ökat engagemang, delaktighet och en känsla av sammanhang hos eleverna. Hur kan du som arbetar i skolan ta till vara på praon och öka din didaktiska verktygslåda för att skapa verkliga uppgifter och en undervisning som utgår från eleverna?
 
Studie- och yrkesvägledning i undervisningen – konkreta arbetssätt
Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar, ändå ser det inte alltid ut så på skolorna. För att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att kunna göra väl genomtänkta framtidsval behöver vägledningen genomsyra all undervisning och samtidigt kopplas till yrkeslivet. Hur kan detta göras i olika ämnen och hur skapas en god och långsiktig samverkan med arbetslivet?
 
Studie- och yrkesvägledning med sikte på världsklass
Att utveckla en hel kommuns arbete med studie- och yrkesvägledning – i Kungsbacka är detta ett arbete som pågår. Kommunen beslutade sig för att ta ett helhetsgrepp på området och gav GR Skola Arbetsliv i uppdrag att genomföra en genomlysning av hela kommunens studie- och yrkesvägledning. Vad har vi sett?  Vad har vi lärt oss och hur går vi vidare?

Framtidsmingel
Det finns jobb och det är många som vill arbeta. Hur kan vi tillsammans jobba för att lösa denna matchningsproblematik? Välkommen på framtidsmingel med representanter från branscher som söker arbetskraft. Enklare mat serveras. Föranmälan krävs.

Kontaktperson på GR:
Wictoria Kovats

GR Skola Arbetsliv

Senast uppdaterad: 2017-06-14 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund