Idag startar utbildningspaketet kring skola-arbetsliv

Idag startas Utbildningspaketet skola-arbetsliv upp. Skolverket erbjuder, i samarbete med GR Skola Arbetsliv, Arbetsförmedlingen och Karlstads universitet, utbildningspaketet för att utveckla arbetet med att integrera studie- och yrkesvägledning och skola-arbetsliv i undervisningen.

Under två gemensamma dagar och däremellan processutbildning får deltagarna information, inspiration och hjälp i processen med hur de gemensamt på skolan kan utveckla arbetet på just sin enhet. Anmälda till utbildningen är skolor från hela regionen och från många av skolorna kommer både rektor, studie- och yrkesvägledare och lärare.
 
GR Skola Arbetsliv medverkar och ger deltagarna en bild utifrån ett regionalt perspektiv. Vad görs kring frågan i regionen idag och vilken stöd och hjälp kan deltagarna få ifrån GR Skola Arbetsliv?

Utbildningspaketet kommer också att generera i en mängd olika metoder som deltagarna presenterar i september och som sedan också kommer att finnas tillgängliga på Syvonline.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att det fina arbetet ska sprida sig och vara till hjälp för andra.

Kontaktperson på GR:
Emma Theiland Nilsson

GR Skola Arbetsliv

Senast uppdaterad: 2017-03-01 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund