Så utvecklar Montessoriskolan Älvkullen sitt arbete kring prao

I juli 2018 blev prao obligatoriskt i grundskolan och många skolor upplevde ett behov av att uppdatera och utveckla sin praoverksamhet. Montessoriskolan Älvkullen i Kungälv nappade på erbjudandet att få processtöd genom projektet Framtidsrustad region, där skolan nu handleds i utvecklingsarbetet utifrån deras behov.

–Vi är en liten skola som inte alltid får till oss det som en kommunal verksamhet får, därför högg jag på detta, berättar skolans rektor Maria Pettersson när jag besöker skolan under en handledningsträff.

Syftet med handledningen är att kvalitetssäkra praoprocessen och att rusta elever och lärare kring återinförandet av obligatorisk prao. En processledare från Göteborgsregionen (GR) utformar insatser i nära samråd med skolan och därefter genomförs olika kompetensutvecklingsinsatser i form av föreläsningar och workshops.

Handledning utformad utifrån skolans behov

Jennie Bubach är den projektledare från GR som har arbetat tillsammans med Montessoriskolan Älvkullen. Hon har utformat handledningen genom samtal med Maria Pettersson och biträdande rektor Fredrik Söderström och är idag på plats för att genomföra ett andra pass med skolans pedagoger.

Vid den första träffen låg fokus på vad prao innebär och vilken roll en väl genomtänkt och utvecklad praoprocess kan spela för skola och elever och idag ligger ett fokus på de praktiska delarna för elever som ska utföra praktik; regler, riskbedömning och checklistor. Detta baserat på önskemål från pedagogerna efter det första handledningstillfället.

–När jag kom hit första gången hade jag mer tänkt att fokusera på hur arbetet kring prao kan formas i undervisningen. Arbetsmiljöaspekten och riskanalysen hade inte lyfts så grundligt om det inte framkommit, berättar Jennie Bubach.

–Det är alltid viktigt att arbeta med att systematisera prao-arbetet, men vi kände framförallt att vi ville bli mer säkra på arbetsmiljöaspekten. Hur mycket ansvar jag som rektor har och vad arbetsplatsen ansvarar för, fyller Maria Pettersson i.

Nya tankar och ett arbete genom hela skolgången

Innan den obligatoriska praon infördes hade eleverna på skolan prao, två dagar i årskurs 6 och fem dagar i årskurs 8, och skolan har redan fått inspiration till hur de ska utveckla praon.

När jag frågar Maria om de kommer genomföra några förändringar i sin prao-verksamhet har hon flera tankar och idéer:

–Vi kommer att arbeta mer systematiskt runt praon i årskurs åtta och nio och framförallt arbetsmiljö- och säkerhetsaspekten. Samtidigt hade vi nog inte innan processtödet tanken på vi även kan arbeta med prao i tidigare årskurser. Vi har jobbat med den röda tråden i alla ämnen, man kan ju faktiskt ha en röd tråd i detta också, berättar hon.

–Vi vill vidga antalet yrken som eleverna känner till och har redan börjat spåna på vad vi kan göra redan på lågstadiet, till exempel få folk att komma hit och berätta om sina jobb. Börjar vi då och bygger på med mer och mer kunskap blir det en naturlig fortsättning när det är dags för prao.

Nästa träff planerar Jennie Bubach att gå in mer på hur lärarna kan arbeta för att vidga perspektiv och tydligare koppla samverkan skola arbetsliv till undervisningen.

–Flera delar av dessa frågor arbetar pedagogerna redan med i sin undervisning och då handlar det om att lyfta fram och tydliggöra detta. Både för elever och personal! Vi vill bidra genom att visa på de metoder och material som finns tillgängliga och som enkelt kan lyftas in i undervisningen, säger Jennie Bubach.

Det handlar i slutändan helt enkelt om att tillsammans arbeta för att praon ska bidra till motivation, nyfiken och nya perspektiv för eleverna. I detta arbete kan GR stötta med kunskap såväl som metodmaterial.

Är ni intresserade av att få hjälp att utveckla ert prao-arbete?

  • Häröppnas i nytt fönster kan du läsa mer om Framtidsrustad region


Detta är Framtidsrustad region

Stöd i prao

Processtöd för att komma igång med och/eller utveckla er prao.

10 timmar

Stödet omfattar 10 timmars handledning

Ert behov

Handledningen utformas i nära samråd med skolan, utifrån ert behov.

Kostnadsfritt

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och är kostnadsfritt för de grundskolor som deltar.

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund