Välkommen på konferens om framtidens studie- och yrkesvägledning!

I januari överlämnade utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning sitt betänkande Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle. Under dagen fokuserar vi på vad planen kan innebära och presenterar konkreta verktyg för utvecklingen av studie- och yrkesvägledningen.

Dessutom finns representanter från näringslivet på plats för att berätta mer om vilka kompetenser vi behöver hjälpa våra elever att utveckla för att de ska ha goda chanser på framtidens arbetsmarknad.

Om dagen

Dagen sker inom ramen för det ESF-finansierade projektet GR Samsyvöppnas i nytt fönster och arrangeras av Göteborgsregionen (GR) tillsammans med Svenskt Näringsliv.

Utifrån projektets resultat och lärdomar, via representanter från arbetsmarknaden och genom konkreta verktyg vill vi bidra med kunskap och inspiration. Både till en systematisk och kvalitetssäker studie- och yrkesvägledning och till en samverkan mellan skola och arbetsliv som bidrar till välgrundade studie- och yrkesval.

 • När: 29 maj 2019 kl. 9.00-15.30. Registrering och frukost från 8.30
 • Var: Clarion Hotel Post, Göteborg.
 • Anmäl er här: http://www.trippus.net/reg190529konferensomstudieochyrkesvagledninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  OBS! Anmälan stänger den 17 maj.
 • Målgrupp är politiker, skolledare, nyckelpersoner inom förvaltningen, studie- och yrkesvägledare samt pedagoger.

  Att delta i konferensen är kostnadsfritt. Frukost och lunch ingår.

Dagens programpunkter

 • Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning
  Den över 400 sidor långa ”Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster”, är ett betänkande av Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning. Vad föreslås i betänkandet? Hur påverkar förslagen ditt arbete? Vad innebär detta för framtidens studie- och yrkesvägledning? Mikaela Zelmerlööw från Skolverket, som är sekreterare i utredningen, presenterar huvuddragen.

 • Huvudmannaplan: Lärdomar från GR Samsyv
  Ett förslag i utredningen är att huvudmannen ska ha en plan för karriärvägledning (s.318). En gemensam plan kan göra skolans gemensamma arbete med studie- och yrkesvägledningen tyd- ligare och enklare, men det kan vara en utmaning att ta fram en sådan plan och framförallt att få planen att fungera i praktiken.

  Genom GR Samsyv finns lärdomar och verktyg att använda. Under dagen berättar skolor som deltagit i projektet om sina erfarenheter för att ge råd och inspirera.

 • Svenskt Näringslivs Rekryteringsenkät
  Vilka kompetenser behövs på marknaden och inom vilka yrken behöver arbetslivet personal?

  Sedan slutet av 1990-talet har Svenskt Näringsliv kartlagt företagens rekryteringsbehov genom en rekryteringsenkätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Enkäten ger både en förståelse för vilka kompetenser som kommer vara viktiga för eleverna i framtiden och för vilken bild företagen i regionen har av tillgången på kompetent arbetskraft.

 • Vad säger näringslivet?
  Vi vill under dagen ge er möjligheten till en fördjupad bild av behoven hos regionens arbetsliv. Därför finns Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer Transportföretagen, Visita och Installatörsföretagen på plats, för att ge er en fördjupad bild av rekryteringsbehovet utifrån sina olika branscher.


Välkommen att anmäla dig genom att klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!


Mer info


Kontaktperson på GR: Emma Theiland Nilsson

Senast uppdaterad: 2019-03-12 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund