Utbildningschefsnätverket

Utbildningschefsnätverket utgörs av kommunernas förvaltningschefer för förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Nätverket är vår främsta nätverksgrupp och initierar projekt och verksamheter för regionens kommuner.


Teman 2016–2018
Mellan 2016 och 2018 arbetar Utbildningschefsnätverket fördjupat med:

  • Utbildning på vetenskaplig grund
  • Utanförskap/inkludering – en skola för alla
  • Hållbart ledarskap
  • Strategisk kompetensförsörjning
  • Strategisk kommunikation
  • Omvärldsorientering EU 2020
  • Analys och utredning
  • Demografi, ekonomi och kvalitet

Läs mer om Utbildningschefsnätverket här:

 

Kontaktperson på GR: Theresa Björnström

Logga in UCnätverket

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund