Mötesdokument Utbildningsgruppen 2018-02-08

Punkter på dagordningen:

 • Föredragningar
  1. Information om enkäten till vårdnadshavare
  inom förskola och pedagogisk omsorg 
  2. Information/första utkast presenteras om samverkansavtalet för Gymnasieskola och gymnasiesärskola 2019-2022 
  3. Information om gymnasievalen 2018 - sökandestatistik 
  4. Försöksverksamheten kring praktiknära forskning
  - bakgrund och nuläge
  5. Nuläge Naturbruk 
  6. Utbildningsgruppens verksamhet 2017  
 • Beslutsärenden
  1. Utbildningsgruppens verksamhet 2017 
  2. Lovtider läsåret 2020/2021 
  3. Ändring av Utbildningsgruppens sammanträde 2018-10-25
 • Informationsärenden
  4. Information om enkäten till vårdnadshavare
  inom förskola och pedagogisk omsorg
  5. Information/första utkast presenteras om samverkansavtalet för Gymnasieskola och gymnasiesärskola 2019-2022
  6. Information om gymnasievalen 2018 - sökandestatistik
  7. Försöksverksamheten kring praktiknära forskning
  - bakgrund och nuläge
  8. Nuläge Naturbruk
  Övriga ärenden
Dokument
Presidium
Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Helene Odenjung (L)
Ordförande, Göteborg

Mats Werner S Härryda, Utbildningsgruppens vice ordförande

Patrik Linde (S)
Vice ordförande, Härryda 

Kontaktpersoner på GR

Fredrik Zeybrandt
031-335 50 20

Cecilia Salmi

Cecilia Salmi
Sekreterare för Utbildningsgruppen

031 - 335 50 60,
0705-35 15 90

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund