Mötesdokument Utbildningsgruppen 2018-03-08

Punkter på dagordningen:

 • Föredragningar
  1. Vilka effekter ser vi av vuxenutbildningar?
  2. Information om studieavbrottsrapport
  3. Förslag till samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen år 2019/2020 – 2022/2023
  4. Förslag till samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen år 2019/2020 – 2022/2023
  5. Information om gymnasierapporten ”Gymnasialt utbud i Göteborgsregionen 2017”
  6. Hur rustade är vi inför förslaget kring obligatorisk prao?
  7. Förslag till samverkansavtal för Naturbruksutbildning inom Västra Götalandsregionen 2019-01-01 – 2022-12-31
  8. Återkoppling från gemensam diskussion om utbildningsutbudet i Utbildningschefsnätverket, Vuxenutbildningsnätverket och Gymnasienätverket 
 • Beslutsärenden
  1. Förslag till samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen år 2019/2020 – 2022/2023
  2. Förslag till samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen år 2019/2020 – 2022/2023
  3. Förslag till samverkansavtal för Naturbruksutbildning inom Västra Götalandsregionen 2019-01-01 – 2022-12-31
 • Informationsärenden
  4. Vilka effekter ser vi av vuxenutbildningar?
  5. Information om studieavbrottsrapport
  6. Information om gymnasierapporten
  ”Gymnasialt utbud i Göteborgsregionen 2017”
  7. Hur rustade är vi inför förslaget kring obligatorisk prao?
  8. Återkoppling från gemensam diskussion om utbildningsutbudet i Utbildningschefsnätverket, Vuxenutbildningsnätverket och Gymnasienätverket
 • Övriga ärenden
Dokument
Presidium
Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Helene Odenjung (L)
Ordförande, Göteborg

Mats Werner S Härryda, Utbildningsgruppens vice ordförande

Patrik Linde (S)
Vice ordförande, Härryda 

Kontaktpersoner på GR

Fredrik Zeybrandt
031-335 50 20

Cecilia Salmi

Cecilia Salmi
Sekreterare för Utbildningsgruppen

031 - 335 50 60,
0705-35 15 90

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund