Mötesdokument Utbildningsgruppen 2018-04-12

Punkter på dagordningen:

 • Föredragningar
  1. Preliminärantagning till gymnasiet 
  2. Regional utbildningsplanering gymnasieskola och gymnasiesärskola
  - Söktryck
  - Beroendekartor för gymnasiesärskolan
  - Utbildningsmatris inför 2019
  3. Reflektioner kring Tillitsdelegationens uppdrag
  – om styrning, beteendepåverkan och motivation 
  4. Information efter första branschrådsmötet med fokus på förskolans kompetensförsörjning 
 • Sammanträde
  Beslutsärenden

  1. Preliminärantagning till gymnasiet
  2. Tidplan för arbetet med antagningen till gymnasieskolan 2019
  Informationsärenden
  3. Regional utbildningsplanering gymnasieskola och gymnasiesärskola
  - Söktryck
  - Beroendekartor för gymnasiesärskolan
  - Utbildningsmatris inför 2019
  4. Reflektioner kring Tillitsdelegationens uppdrag
  – om styrning, beteendepåverkan och motivation
  5. Information efter första branschrådsmötet med fokus på förskolans kompetensförsörjning Övriga ärenden
Dokument
Presidium
Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Helene Odenjung (L)
Ordförande, Göteborg

Mats Werner S Härryda, Utbildningsgruppens vice ordförande

Patrik Linde (S)
Vice ordförande, Härryda 

Kontaktpersoner på GR

Fredrik Zeybrandt
031-335 50 20

Cecilia Salmi

Cecilia Salmi
Sekreterare för Utbildningsgruppen

031 - 335 50 60,
0705-35 15 90

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund