Mötesdokument Utbildningsgruppen 2018-05-31

Punkter på dagordningen:

 • Föredragningar
  1. Göteborgsregionens kompetensråd )
  2. Arbetet med Indra och Storsthlm
  3. Information om remissvar på betänkandet
  ”Forska tillsammans”
  4. Information om remissvar på betänkandet
  ”Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling” 
  5. Verksamhetsinriktning 2020-2023
  6. InVäst (Sofia Reimer)
 • Sammanträde
  Beslutsärenden

  1. Godkännande av ansökan om regional garanti VVS och fastighetsprogrammetfastighet 
  2. Godkännande av ansökan om regional garanti VVS och fastighetsprogrammet-kyl och värmepumpsteknik
  3. Uppdatering av reglemente för Utbildningsgruppen (antagningsnämnden) inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
  4. Dataskyddsombud för Utbildningsgruppen
 • Informationsärenden
  5. Göteborgsregionens kompetensråd
  6. Arbetet med Indra och Storsthlm
  7. Information om remissvar på betänkandet
  ”Forska tillsammans” 
  8. Information om remissvar på betänkandet
  ”Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling” 
  9. Verksamhetsinriktning 2020-2023 
  10. InVäst 
  Övriga ärenden

Dokument
Presidium
Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Helene Odenjung (L)
Ordförande, Göteborg

Mats Werner S Härryda, Utbildningsgruppens vice ordförande

Patrik Linde (S)
Vice ordförande, Härryda 

Kontaktpersoner på GR

Fredrik Zeybrandt
031-335 50 20

Cecilia Salmi

Cecilia Salmi
Sekreterare för Utbildningsgruppen

031 - 335 50 60,
0705-35 15 90

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund