Prao på ett yrkesprogram – ett pedagogiskt material från Installatörsföretagen

I samarbete med Installatörsföretagen har GR Utbildning tagit fram ett pedagogiskt material kring prao på ett yrkesprogram på gymnasiet. Nu finns materialet tillgängligt för användning.

Metodmaterialet, som är finansierat av Skolverket, har kopplingar till Lgr11 och innehåller praktiska checklistor samt förslag på elevuppgifter som kan genomföras före, under och efter praoperioden. Det är ett resultat från ett gemensamt pilotprojekt som GR Utbildning under 2017 inledde tillsammans medbranschorganisationerna Installatörsföretagen och besöksnäringen Visita. Resultatet blev en regional branschsamverkan för att öka attraktiviteten för yrkesutbildningar.

Syftet med regional branschsamverkan är att skapa förutsättningar för en strukturerad dialog mellan branscherna och regionens utbildningsanordnare inom gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskolan.

 

Kontaktperson på GR: Johanna Redelius

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund