Från frånvaro till närvaro i grundskolan – ny metodbeskrivning

I projektet Plug Innan arbetar drygt 40 skolor för att utveckla sitt främjande, förebyggande och åtgärdande arbete – med målet att stärka elevernas närvaro och resultat. Nu har ett antal av skolornas insatser bearbetats till metodmaterial som kan användas av andra skolor och verksamheter. Först ut är en beskrivning av Jättestensskolans arbetssätt som de kallar Nulägesanalys av elever.

Nya rutiner för kartläggning och samverkan

Under läsåret 2018-2019 nådde Jättestensskolan i Göteborg en rekordnivå

när det kommer till måluppfyllelse. Samtidigt ökade elevernas närvaro. En av anledningarna bakom det goda resultatet är skolans nya rutiner för kartläggning och samverkan.

Nulägesanalys av eleverna

Nulägesanalys av eleverna (NLA), är ett upplägg för regelbundna samverkansmöten där mentorer och elevhälsoteamet delar information om samtliga elevers behov. Under dessa möten, som sker två gånger per termin, fattas beslut kring insatser och tidigare insatser utvärderas. Enligt skolan har dessa möten både effektiviserat frånvarohanteringen och möjliggjort att riskfaktorer för hög frånvaro upptäcks i ett tidigare skede.

Ladda ner materialet härPDF

Hör skolans projektledare berätta om arbetet här

Rekordresultat för skolan

Under projekttiden ökade antalet elever som gick ut åk 9 med behörighet till ett yrkesprogram på gymnasiet från 79 % år 2017 till 84 % år 2019. De nyanlända elevernas behörighet ökade från 13 % år 2017 till 50 % år 2019.

Fler elever ska bli behöriga till gymnasiet

Projektet Plug Innan drivs av Göteborgsregionen i samarbete med Västra Götalandsregionen. Denna samverkan mellan regionala och kommunala aktörer har skapat större möjligheter att stötta fler skolor och verksamheter och därmed påverka situationen för fler elever.

  • Projektets övergripande mål är ju att fler elever i Västra Götaland ska bli behöriga till gymnasiet. Att vi nu kan dela med oss av ett antal framgångsrika metoder är ett sätt för oss att komma närmare det målet, säger Sofia Reimer, projektledare för Plug Innan.

Om Jättestensskolan

Om skolan Jättestensskolan ligger i södra Biskopsgården i Göteborg. Skolan har ca 600 elever i årskurs F till 9. Sedan 2012 har skolan arbetat aktivt för att höja elevernas måluppfyllelse.

Om Plug Innan

Projektet Plug Innan stöttar drygt 40 västsvenska skolor att utveckla och systematisera sitt arbete med elever i årskurs 5-9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet. Plug Innan drivs av Göteborgsregionen och delfinansieras av Västra Götalandsregionen. Läs mer på goteborgsregionen.se/pluginnan

Kontaktperson på GR: Sofia Reimer

Senast uppdaterad: 2019-11-19 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund