Utbildningsgruppen (UG)

Syfte / uppdrag:
Utbildningsgruppen utgörs av politiker och leder GR Utbildnings arbete. Utbildningsgruppen har utarbetat regionalpolitiska utbildningsmål,  vilka förankrats i kommunerna och utgör ledstjärnan för verksamheten.   

På basis av dessa mål fastställs årliga inriktningar för arbetet inom GR Utbildning. Utbildningsgruppen beslutar, på uppdrag av kommunerna, om antagningen till gymnasieskolan.

Startdatum:  1 januari 1995

Mötesdagar 2019:

Utbildningsgruppens överlämnandekonferens

 • 2019-01-30 klockan 17.30-20.30

Utbildningsgruppens sammanträdestider 2019
äger rum klockan 09.00-12.00:

 • Torsdag 7 februari (gymnasieansökningar)
 • Torsdag 7 mars
 • Tisdag 9 april (preliminärantagning)
 • Torsdag 23 maj
 • Onsdag 26 juni (slutantagning, IKE)
 • Torsdag 12 september (reservantagning)
 • Torsdag 10 oktober
 • Torsdag 5 december

Utbildningsgruppens sammanträdestider 2020 äger rum torsdagar, klockan 9.00-12.00 följande datum:

 • 6 februari (sökandestatistik)
 • 5 mars
 • 16 april (preliminärantagning)
 • 14 maj
 • 25 juni (slutantagning) 10 september
 • 15 oktober
 • 3 december
Dokument
Presidium
Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Helene Odenjung (L)
Ordförande, Göteborg

Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Renée Norgren Jeryd (S)
Vice ordförande, Lerum 

Kontaktpersoner på GR

Fredrik Zeybrandt
031-335 50 20

Cecilia Salmi

Ann-Sofie Gillner
Sekreterare för Utbildningsgruppen
031-335 50 80,
0723-52 30 84

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund