Regiongemensamma enkät 2018

Skol- och årskursspecifika rapporter per kommun 2018

94 % av eleverna i årskurs 5 tror att de kan nå målen i skolan
Under fem veckor i februari-mars svarade ca 20 000 elever på den regiongemensamma elevenkäten.

Kontaktperson på GR

Stina Lindskog

Stina Lindskog

031- 335 50 18

Arkiv

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund