Göteborgsregionens (GR) stöd vid prao

GR erbjuder processtöd, insatser, digitala verktyg och metodmaterial för att utveckla och stötta arbetet med prao – både för skolor och företag. Här visar vi ett gäng av de stöd vi erbjuder, men vi kan även hjälpa till med skräddarsydda upplägg för företag, branscher och skolor.

Praktikplatsen.se

Praktikplatsen.selänk till annan webbplats är ett verktyg för praktiksamordning för elever, studenter, utbildningsanordnare, skolpersonal, arbetssökande och arbetsplatser. Genom verktyget samordnas och matchas årligen omkring 12 000 praktikplatser. Här kan skolor samla sin praktik, kontakter och aktiviteter och eleverna kan själva söka sina platser.

Syvonline.se

Syvonlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en informations- och resursplattform för alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning. Syvonlines två huvudfunktioner är omvärldsbevakning och spridning av metoder genom metodbanken.

I omvärldsbevakningen samlas nyheter, forskning och information om kurser, utbildningar och relevanta material kopplade till området.

I metodbanken hittar du övningar och metoder att använda både i undervisningssituationer och i vägledningssamtal. Besök plattformen på www.syvonline.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I metodbanken finns bland mycket annat den digitala lärarhandledningen ”Yrken och utbildning” som innehåller ett helt moment kopplat till prao. Lärarhandledningen nås härlänk till annan webbplats.

Samordningar och metodmaterial för temapraktik

Våra tematiserade praktikpaket utmanar det traditionella sättet att arbeta med praktik och knyter an till ett aktuellt samhälls- eller skoltema som blir fokus under elevens praktikperiod.

Läs mer om temapraktik häröppnas i nytt fönster.

 

Obligatorisk prao – vad gäller?

Syftet med prao är att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv, där prao är ett verktyg för skolorna i arbetet med studie- och yrkesvägledning. Genom prao får eleverna ökad möjlighet att göra ett välgrundat studie- och yrkesval, samtidigt som praoföretagen bidrar till att sprida kunskap om arbetslivet och till arbetet med framtidens kompetensförsörjning.

Den 1 juli 2018 infördes obligatorisk praktisk arbetslivsorientering (prao). Detta innebär att:

  • Huvudman för grundskola eller specialskola ska ansvara för att anskaffa praktikplats för eleverna.
  • Prao ska anordnas under sammanlagt minst tio dagar, men det finns inget som hindrar att praon omfattar fler dagar.
  • Obligatorisk prao gäller för alla elever i grundskolan från och med årskurs 8 och i specialskolan från och med årskurs 9 för de elever som läser enligt specialskolans kursplaner.
  • Prao ska genomföras som tidigast i årskurs 8, men kan förläggas när som helst under årskurs 8 och 9.
  • Praktiktiden kan anordnas som en sammanhängande period eller spridas ut över två läsår. Det är huvudmannen som beslutar om de 10 dagarna ska fördelas mellan årskurs 8 och 9 eller om de ska läggas under endast en av dessa årskurser.
  • Prao ska i första hand ske på en arbetsplats och i andra hand genom att eleven deltar i undervisningen på ett yrkesprogram i gymnasieskolan.

Kontaktperson på GR: Johanna Redelius


Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund