Nätverk och arbetsgrupper

Fredrik Zeybrandt
031-335 50 20

Utbildningschef

Cecilia Salmi
031-335 50 60

Koordinator samt Sekreterare för Utbildningsgruppen (UG)

Sekreterare för Utbildningschefsnätverket (UC) och Grundskolenätverket

Margaretha Allen
0703-75 32 05

Sekreterare för
Gymnasienätverket och
Nätverket för Lärande på arbetsplats

Fredric Alvstrand
031-335 50 49

Sekreterare för Gymnasieekonomnätverket

Linda Andersson
031 - 335 51 37

Koordinator samt sekreterare i Vuxenutbildningsnätverket

Jennie Bubach
031-335 51 71

Sekreterare för
Gruppen för fristående gymnasieskolor

Processledare för GRs VO-Collegeråd
Sekreterare för
APL-gruppen för vård- och omsorg

Ann-Sofie Gillner
031-335 50 84

Sekreterare för Förskolenätverket, Barnomsorgsgruppen Skoljuridiska gruppen, Tillsynsgruppen, SAK-rådet och Göteborgsregionens kompetensråd

Malin Johansson
031-335 52 02

Sekreterare för
Skolutveckling med digitala verktyg

Rasmus Jonsson
031-335 50 79

Sekreterare för
Internationaliseringsgruppen


Katarina Kjellqvist
031-335 50 02

 

Sekreterare för
Skolbiblioteksgruppen

Thomas Lidén
031-335 50 54

Sekreterare för
Särskolenätverket


Stina Lindskog
031-335 50 18​

Sekreterare för
Nätverket för elevhälsa


Sofia Reimer
031-335 50 58

Sekreterare för  Skolekonomnätverket

Jenny Sjöstrand
0709-83 84 66

Sekreterare för
Kvalitetsnätverket

Helene Stensson
031-335 50 87

Processledare för
Teknikcollegerådet TCGR


Sandra Ström
031-335 51 60

Sekreterare för
SYV-nätverket

Andrea Toth
031-335 51 62

Sekreterare för GRAA-gruppen och Introduktionsprogramsgruppen


Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund