Framtidsgruppen

Syfte / uppdrag:

- Se över frågeställningar som rör kommande lagförslag och förändringar inom utbildningsområdet.

- Beakta och bevaka den demografiska utvecklingen i ett regionalt perspektiv och vilken bäring detta kommer att få på medlemskommunernas utbildningsorganisation.

- Se över frågeställningar som berör övergång/överlappning mellan de olika skolformerna och till avnämarna,

- Framtidsvision — vad behövs i skolan om 5-10 år?

- Med anledning av ovanstående, spela in uppgifter, frågor och synpunkter till nätverk eller annan grupp på GR. Det som beslutas i Framtidsnätverket ska slussas vidare och fångas upp av andra nätverk eller grupper på GR. På samma sätt kan Framtidsnätverket fungera som spindeln i nätet mellan de olika nätverken.

Startdatum:  2003-10-14

Verksamhetsinriktningar

GR Utbildnings Verksamhetsberättelse 2018

GR Utbildnings Verksamhetsberättelse 2018

Framtidsgruppen

Dokument

Anteckningar från nätverkets möten läggs inte ut på Internet

Kontaktperson på GR

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund