SAK-rådet,
Göteborgsregionens skola arbetslivsråd (GRSA)

Syfte / uppdrag:
Skola-arbetslivskontakterna (SAK) har under ett antal år ofta inte getts tillräcklig plats i undervisningen på grundskolan, trots att det är inskrivet i syfte läroplanen. På gymnasieskolan är APL (arbetsplatsförlagt lärande) sedan 2011 inskrivet som en del i undervisningen och ingår också i betygssättningen av eleven.

Regionens framtid bygger i hög grad på att alla berörda parter samverkar.  Skola-arbetslivskontakterna ges i dag hög prioritet. Detta beror dels på att regionen måste stå sig i internationell konkurrens, dels på att arbetsgivarna måste bli attraktiva i unga arbetssökandes ögon, men även på att eleverna måste kunna göra ett välgrundat studie- och yrkesval baserat på kunskap om arbetsmarknadens behov.

Ett nära samarbete mellan skola och arbetsliv innebär även ökad möjlighet för utbildningsanordnare i hela utbildningskedjan att skapa ett innehåll som matchar behovet på arbetsmarknaden.

Av denna anledning tillsattes 2002 en Kvalitetscertifieringsgrupp, som då tog fram en Avsiktsförklaring innehållandes kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärande som undertecknades samma år.

SAK-rådet, som består av representanter från näringslivet och fack, sammanträder fem gånger per år. Gruppens uppgift är att genomföra innehåll och intentioner i Avsiktsförklaringen.

Medlemmar i SAK-rådet

Business Region Göteborg AB
Göteborgsregionen (GR)
Arbetsförmedlingen
Svenskt Näringsliv
Västsvenska Handelskammaren
Företagarna
LO-disktriktet i Västsverige
SACO
TCO-rådet i Stor-Göteborg

Startdatum:  2002-10-24

Mötestider 2021

18 maj kl 10–12

Senast uppdaterad:  

SAK-rådet,
Göteborgsregionens skola arbetslivsråd (GRSA)

Dokument

Kontaktpersoner på GR

Johanna Redelius

Johanna Redelius
031-335 50 36

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund