Tillsynsgruppen

 • Mötesdokument  Tillsynsgruppen 2019-09-04
  Punkter på dagordningen;  
  1. Dialog gällande ägar- och ledningsprövning
  2. Aktuella tillsynsfrågor i kommunerna
  3. På gång i kommunerna gällande tillsyn
  4. Domar och beslut i Skolinspektionen och Kammarrätten
  5. Dialog kring Riksrevisionens granskning av Skolinspektionens
   uppföljning av tillsynsbeslut
   
  Läs mer

Prenumeration

Tillsynsgruppen

Dokument

Kontaktperson på GR

Ann-Sofie Gillner

Ann-Sofie Gillner
031-335 50 84

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund