GRs VO-Collegeråd

Mötesdagar 2019

Vårens möten

  • 24 januari kl. 9.00-12.00
  • 14 mars kl. 13.00-16.00
  • 22 maj kl. 13.00-16.00

Höstens möten

  • 29 augusti kl. 9.00-12.00
  • 24 oktober kl. 9.00-12.00
  • 11 december kl. 12.00-16.00

Sammansättning

Ordförande och kontaktpersoner

 

Namn och Titel

Organisation

 

Ann-Brith Davidson, Ordförande

 Göteborgs stad

A

Annika Skogsborn, Vice ordförande,

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

A

Ann-Cathrin Gilbertsson, Processledare
Regional samordnare

Göteborgsregionen (GR)

U

Karin Westberg, Ordinarie
Processledare Äldre

Göteborgsregionen (GR)

A

Ulrica Furby, Ersättare
Regional samordnare

Göteborgsregionen (GR)

A 

 

Fackliga representanter

Namn och Titel Organisation
Ulrika JohanssonKommunalF

Lokalt college Ale/Lilla Edet

 

Namn och Titel

Organisation

 

Anders Hedman, Rektor

Vuxenutb. Ale kommun, Representerar också GRvuxnätverket

U

Yvonne Gunnarsson Nord

Äldreomsorg, Lilla Edet

A

 

Lokalt college Alingsås

 

Namn och Titel

Organisation

 

Maria Solérius, Rektor

Alströmergymnasiet
Alingsås

U

Marie Bake

Vård- och äldreomsorgs- förvaltningen Alingsås

A

 

Lokalt college Göteborg/Öckerö/Partille

 

Namn och Titel

Organisation

 

Marie Rytteblad-Larsson, Lokal processledare Göteborg

SU, Huvudhandledare

A

Inger Börmark, Sektorchef

SDF Östra Göteborg,

A

Margaretha Häggström, Verksamhetsutvecklare
Vice ordförande i GRVO-College

Senior Göteborg, Statsledningskontoret Göteborg

A

Anne-Louise Segell, Rektor

Yrgo, vård och omsorg

U

Anneli Gustavsson, Rektor

Studium Göteborg

U

Aase Newborg, Planeringsledare

Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborg

U

Ulrika Merkel, Verksamhetschef

Lernia Utbildning

U

Ann Blomström, Studierektor gymnasie- och yrkeshögskoleutbildning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

A

Ann Brith Davidson, Funktionshinder

Göteborgs stad

A

Agneta Wessman Alsin, Ordinarie
Rektor Angeredsgymnasiet 

Göteborgs stad

U

Maud Holm, Ersättare
Rektor Angeredsgymnasiet

Göteborgs stad

U

Laila Gordon von Hacht,
Rektor Katrinelundsgymnasiet

Göteborgs stad

U

Janna S Krstic, Rektor Yrkesgymnasiet

Göteborg

U

Ewa Zajaczkowska, Utbildningsledare

ABF Vux, Göteborg

U

Malin Tisell, Tf Social- och verksamhetschef

Öckerö Kommun

A

Kerstin Casselblad, Enhetschef

Äldreomsorgen Partille

A

Marie Offrell, Rektor

Vuxenutbildningen Partille

U

 

Lokalt college Härryda

 

Namn och Titel

Organisation

 

Tina Forsgren, Verksamhetschef

Vård och omsorg Härryda

A

Vakant

Vuxenutbildningen Härryda

U

 

Lokalt college Kungsbacka

 

Namn och Titel

Organisation

 

Sonja Svensson, Utvecklingsledare

Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

A

Hans-Olov Lundin, Utbildningssamordnare

Kungsbacka kommun

U

Lisa Jönsson, Processledare

Teknikcollege Kungsbacka

U

Malin Edefors, Lokal processledare

Aranäsgymnasiet


 

Lokalt college Kungälv

 

Namn och Titel

Organisation

 

AnnCharlotte Bengtsson

Vård och omsorg Kungälv

A

Barbro Carlsson, Utbildningssekreterare

Kungälvs sjukhus

A

Marita Frigård

Vuxenutbildning i Kungälv

U

 

Lokalt college Lerum

 

Namn och Titel

Organisation

 

Monika Nilsson, Rektor

Vuxenutbildningen Lerum

U

Barbro Jansson Utvecklingssekreterare

Lerum Stöd och Service

A

 

Lokalt college Mölndal

 

Namn och Titel

Organisation

 

Monica Larsson, Utvecklingsledare / lokal processledare

Utbildningsförvaltningen
Mölndals stad

U

Mariette Petric, Områdeschef

Äldreomsorg Mölndal

A

Björn Winblad, Rektor

Krokslättsgymnasiet

U

Joakim Ryttsén

Vuxenutbildningen

U

 

Lokalt college Stenungsund/Tjörn

 

Namn och Titel

Organisation

 

Jane Cervell, Lärare

Vuxenutbildningen Stenungsund

U

Ann-Christin Dalebjörk, Ordinarie
Enhetschef

Vård- och äldreomsorg
Stenungsund

A

Anita Eliasson, Ersättare
Verksamhetsutvecklare

Sektor Socialtjänst
Stenungsund

A

Aida Tegeltjia, Ordinarie
Verksamhetsledare

Tubberöds äldreboende 
Tjörn

A

Annelie Svantesson, Ersättare
Utvecklingsledare

Sektor Socialtjänst
Tjörn

A
 

Övergripande ledamöter

 

Namn och Titel

Organisation

 

Helene Eriksson, HR-strateg VGR

Närhälsan

A

Renée Johansson, Studierektor

Primärvården Göteborg

A

Cecilia Hamilton, Branschstrateg

Arbetsförmedlingen

Ö

Helena Ljungberg, HR-strateg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

A

Jörgen Nordgren, Branschsamordnare

Arbetsförmedlingen

A

 

Rev. 2018-08-23

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund