Du är här:


Kvalitetsarbete och uppföljningar

GRvux samordnar uppföljningar av regionalt samordnade vuxenutbildningar för att se vilka effekter dessa får för eleverna. Utifrån de idéer som beskrivs inom SAM 3.0 arbetar GRvux också med ett sammanhållet kvalitets- och uppföljningssystem.


SAM 3.0 – ett system för gemensamma insikter
SAM 3.0 är ett projekt lett av Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad (Arbvux) och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) med Skolverket som en aktiv följare. Projektet syftar till att kartlägga möjligheten till ett sammanhållet uppföljningssytem med eleven i centrum och att identifiera grunderna för en god resultatkultur. Projekttiden var mellan september 2014 och juni 2016.


Samarbete med Malmö och Stockholms stad
Ett samarbete med Malmö och Stockholm stad kring uppföljning av effekterna av yrkesutbildningar för vuxna, startade under 2016 och har hittills resulterat i en rapport. Samarbetet fortsätter under 2017.


Kontaktperson på GR:
 Martin Johansson

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund