Att utveckla och behålla kompetens inom den sociala barn- och ungdomsvården

Konferens i Göteborg 28 oktober 2014 om kompetensutveckling av personal inom socialtjänsten

Kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården är ett eftersatt område. Hög personalomsättning och för få erfarna handläggare är några av de problem som finns.

Erfarenheter från olika kompetensinsatser presenterades och några av de frågor som diskuterades var vad som kan göras för att förändra situationen och på vilket sätt insatserna kan utformas.

Dokumentation

Senast uppdaterad: 2016-01-14 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund