Du är här:

Kompetens och stabilitet i den sociala barn- och ungdomsvården

Den 18 september besökte den nationella samordnaren för social barn- och ungdomsvård Göteborgsregionen. Hon deltog i en konferens som GR arrangerade, som också handlade om SKL:s handlingsplan inom det här området samt hur vi jobbar regionalt och lokalt.

Konferensen var en del av det arbete som utgår från handlingsplanen för kompetens och stabilitet inom myndighetsutövningen i den sociala barn- och ungdomsvården i GR-kommunerna.

Föreläsarnas presentationer:

Senast uppdaterad: 2015-09-25 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund