Besöksrekord på Socialchefsdagarna

Socialchefsdagarna arrangerades i oktober för fjortonde gången i rad av GR på uppdrag av Föreningen Sveriges Socialchefer. Årets konferens, som ägde rum i Karlstad, slog besöksrekord och lockade drygt 800 deltagare och 200 personer som medverkade med föreläsningar, seminarier och utställningar. Temat för konferensen var innovationskraft i en föränderlig värld.

En av huvudföreläsarna var civilminister Ardalan Shekarabi som pratade om tillitsreformen.* Ardalan menade att det är för mycket kontroll och detaljstyrning av offentlig sektor idag, och att den administrativa bördan i välfärdsverksamheterna har ökat. Istället bör de professionella få lov att vara just professionella. Tillitsbaserad styrning handlar om att ta vara på engagemanget i professionen.

Socialchefsdagarna är Sveriges största årliga socialpolitiska konferens och vänder sig till beslutsfattare inom socialtjänsten och närliggande områden.

2017 års Socialchefsdagar äger rum i Östersund.


Civilminister Ardalan Shekarabi.

 

*Tillitsreformen syftar till att utveckla formerna för den statliga styrningen genom att balansera behovet av kontroll med förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet.

 

Kontaktperson på GR: Staffan Nyqvist

Senast uppdaterad: 2016-10-24 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund